Privacy policy

Privacyverklaring

Waarom heeft Lak of Smak je gegevens nodig?
Lak of Smak verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Lak of Smak uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Welke persoonsgegevens kan Lak of Smak verwerken?
Lak of Smak kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lak of Smak, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lak of Smak verstrekt.

Lak of Smak kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Hoe lang bewaart Lak of Smak je gegevens?
Lak of Smak bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Het delen van je persoonsgegevens
Lak of Smak verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door CCV Shop. CCV Shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Cookies
Op de website van Lak of Smak worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die je browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Lak of Smak gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? 
je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lakofsmak.nl. Lak of Smak zal zo snel mogelijk, maar altijd binnen twee weken, op je verzoek reageren.

Is Lak of Smak goed beveiligd?
Lak of Smak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.De website van Lak of Smak maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Lak of Smak verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Lak of Smak op via info@lakofsmak.nl

www.lakofsmak.nl is de website van Lak of Smak

je kunt lakofsmak als volgt bereiken:
Adres: Oosterparkstraat 6
KVK: 70975752
E-mailadres: info@lakofsmak.nl
BTWNR: NL018298096B01